ביטול עיקולים והגבלות

במסגרת טיפולו המסור של עורך הדין עבור חייבים אשר בחרו להיכנס להליך של פשיטת רגל ו\או חדלות פירעון, עמל עורך הדין וצוותו להקל על החייב וזאת תוך פעילות רחבה להביא לביטולם של עיקולים והגבלות שהופעלו כנגדו. 


ביטול הגבלות על החייבים
במסגרת החוק בישראל קיים מספר רחב של אפשרויות כנגד חייבים בדמות הגבלות אותם ניתן להפעיל כנגדם. ניתן לא פעם להבחין שיישום אותן הגבלות נעשה באופן שרירותי ולא מידתי בנוגע למצבו של החייב ולחשש הלא מבוסס שיפעל לנצל זכויותיו על מנת להתחמק בצורה כזו או אחרת מחובותיו. חייבים אשר בחרו בשירות וליווי של עורך דין הוצאה לפועל יודעים להצביע על יכולתם של אנשי מקצוע אלו, לשמור עליהם ולקדם הסרת עיקולים והגבלות שחלקם, כאמור, אינו שרירותי ומידתי. 
החוק בישראל מאפשר לאותו חייב, יחד עם עורך דינו, לבוא ולטעון לביטול הגבלות בהוצאה לפועל שהוצאו כנגדו וזאת תוך מתן הסבר מניח את הדעת מדוע יש להסירן. על מנת להביא לביטול אותם עיקולים והגבלות יש ורצוי לעשות שימוש בעורך דין המכיר תחום זה מקרוב. 


ביטול עיקול משכורת
במסגרת חוק ההוצאה לפועל ניתן להביא לעיקול משכורתו של החייב וזאת כדי שכך יצומצמו ויכוסו חובותיו לנושים. עיקול משכורתו של אדם ולבטח חייב מהווה אקט בעל השלכות רחבות הן עבור האדם עצמו והן עבור משפחתו ולבטח אם הוא המפרנס העיקרי בה. את עיקול המשכורת כנגד החייב ניתן להפעיל במקרים בהם החייב אינו עומד בצו התשלומים בתיק ההוצאה לפועל כפי שהתחייב לו, ובמקרים בהם בוחר החייב להתעלם מהחוב ומתחמק מלשלם. 


הסמכות להטלת עיקול משכורתו של החייב היא בידי רשם ההוצאה לפועל. מדובר בעיקול הנחשב ליעיל וזאת בשל הסיבה שמשכורתו של החייב מהווה את אחד מהמקורות המהימנים להזרמה של כסף מכיוון החייב. על מנת שיוכל הנושה להגיש בקשה על עיקול משכורתו של החייב עליו לברר מהו מקום עבודתו. מרגע תחילת העיקול על משכורתו של החייב, עומדים לו ולעורך דינו כ- 21-30 ימים כדי להסדיר החוב מול הנושה.  


על החייב ועורך דינו להכיר שאין כל אפשרות בעיקול כל משכורתו של החייב מול ההוצאה לפועל ויש להשאיר לחייב הכנסה מינימלית וזאת בהתאם לגובה שכרו ומצבו המשפחתי. הוראה זו יש בה כמובן להתייחס גם לחייב שאינו עובד והוא נהנה מדמי אבטלה, קצבת נכות או כל הכנסה אחרת שאיננה מוגדרת כמשכורת מעבודה. 


ביטול הגבלות בצו עיכוב יציאה מהארץ

צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד חייבים אפשרי על פי סעיף 14 בחוק להוצאה לפועל. החוק קובע שבמידה וקיים חוב חלוט בתיק ההוצאה לפועל כנגד החייב, ניתן להפעיל כנגדו צו עיכוב ביציאה מישראל וזאת בשל החשש כי החייב עלול לעזוב את ישראל מבלי לפרוע את חובו. 

על חייבים להכיר שיש וניתן להביא לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ באופן גורף או לביטול הצו לתקופות מוגדרות. ברוב המקרים יידרש מהחייב ועורך דינו להציג ערבויות ובטחונות אשר יבטיחו את חזרתו לישראל. 

יש פעמים והכלת צו עיכוב יציאה מהארץ עבור חייב "תורמת" בצורה שלילית כנגד הנושים אשר הם ועורכי דינם אינם משכילים להבין שאותו צו כנגד החייב יש ויכול למנוע ממנו להביא להסדר החובות וזאת אם במסגרת עסקיו יכול החייב לנפק הכנסה שוטפת בכך שעליו לקיים פגישות עסקיות ומקצועיות בחו"ל. 

את ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן עוד לבטל בשלב מוקדם בו החייב מוזמן לחקירת יכולת, כשממנה ניתן להבין שעל אף רצונו לשלם את חובו אין הוא מסוגל כרגע לעשות כך, כשחשוב לציין שאין בצו יציאה עיכוב מישראל כל מנוף שיגרום לו לשלם החוב או לבצע בריחה מישראל. עם זאת, יש ויציאתו מישראל תתרום לכך שכן יוכל להשיב את חובותיו. בכל מקרה שמורה לחייב הזכות, יחד עם עורך דינו, בהגשה רשמית לבקשה לביטול צו עיכוב מהארץ כמו גם הגשת ערער על עצם קיומו. 

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

חייבים רבים, בטרם פנו לשירות של עורך דין, כלל אינם מודעים לעובדה שיש והם נוהגים על רכבם וזאת מבלי לדעת שבמסגרת חובם בהוצאה לפועל ישנו צו המגביל את רישיון הנהיגה שלהם. אי לכך, אחת מהפעולות הראשונות שמבצע עורך הדין עבור הלקוח שלו הוא בהוצאת פלט עיקולים והגבלות מרשות האכיפה והגבייה וזאת כדי להבין האם קיים צו הגבלת רישיון נהיגה כנגד הלקוח שלו. 

יש פעמים ונוכל להביא לביטול הגבלה זו בכפוף להפקדת סכום מסוים עבור חשבון החוב. במקרים ובהם רישיון הרכב של החייב משמש לפרנסתו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להביא לביטול ההגבלה גם ללא הפקדת תשלום אך רק לאחר שהחייב, בעזרת עורך דינו, יעביר לרשם תצהיר מנומק בליווי מסמכים רלוונטיים המסביר מדוע יש להסיר את הגבלת רישיון הנהיגה שלו. 

אישור לפתיחת חשבון בנק

חשוב להכיר שמשנת 2015 קודמה רפורמה שבה אין יכולת לבנקים בישראל לסרב לפתוח חשבון בנק עבור חייב שנמצא בהליך של פשיטת רגל, חדלות פירעון או כזה שנפתחו נגדו תיקים בהוצאה לפועל על ידי נושיו. לחייב האפשרות החוקית בפתיחת חשבון ביתרת זכות בלבד אך ללא אשראי כשעליו גם להגיש לבנק אישור מהכונס הרשמי. 

מקרים בהם הבנק רשאי לסרב על פתיחת חשבון בנק לחייב, נוגעים למצבים בהם קיים סכסוך עבר בין הבנק לחייב, התנהגות אלימה מצידו של החייב כלפי הבנק בעבר, קיים יסוד סביר של הבנק וגורמים אחרים כי פתיחת החשבון נעשית  כאקט של הלבנת הון או עבור הפקדה של מחאות מזויפות. 

למרות כל אלו קיימים מקרים בהם הבנקים מעדיפים להתעלם מהוראת החוק ומסרבים, תחת אמתלות שונות, לפתוח חשבון בנק לחייב. על החייב להכיר שעל הבנק להגיש החלטתו בכתב בתוך חמישה ימים מיום הבקשה לפתיחת חשבון בנק תוך שהוא מנמק את סיבת הסירוב. כאן מתאפשר לעורך דינו של החייב לפעול מול בית המשפט ולציין מנגד שהתנערות הבנק אינה עומדת בהגדרת החוק ובכך לחייב את הבנק לאפשר לחייב לפתוח חשבון בנק במסגרתה. 

אישור לפתיחת עוסק מורשה

ניתן בהחלט להבין את הטענה שבמקרים בהם חייבים אשר צברו חובות במסגרת היותם עצמאיים, אין כל סיבה לאפשר להם לפתוח עוסק מורשה לאחר שכבר הוכיחו את כישלונם במסגרת זו ולבטח אם בפתיחה של עוסק מורשה יביאו עצמם למצב בו נפח חובותיהם יגדל. מנגד, לחייב ולעורך דינו האפשרות לבוא ולטעון שיש מקום לאפשר לחייב להמשיך ולהתנהל כעצמאי באמצעות פתיחה של עוסק מורשה, בכך שבמהלך זה, תחת בקרה והגבלות, יתאפשר לחייב לייצר הכנסה בכל חודש ובכך להתחיל ולשלם חלק ניכר מחובותיו כלפי נושיו. 

צרו איתי קשר בהקדם

תודה שפניתם

חדשות ועדכוני המשרד

\\חדשות המשרד\\ 3/11/19 לקוח משרדנו נקלע לחובות של למעלה מ3 מיליון₪ לאחר טיפול מסור במשרדנו הלקוח קיבל הפטר חובות מלא בסכום חד פעמי של 45,000 ₪