הפטר חובות

במסגרת הליכי פשיטת רגל קיימת האפשרות בקבלת פטור מחובות וזאת באמצעות צו הפטר - צו המאפשר לחייבים להרים ראשם מעל המים לקראת הליך הבראה מאפשר יותר עבורם. 


מהו הפטר חובות?

הליך של הפטר חובות חל באמצעות "צו הפטר" הניתן באמצעות בית המשפט המחוזי ובכך מסיים את הליך פשיטת הרגל. צו ההפטר יכול להינתן אך ורק בתנאים הקבועים בחוק ומהווה נקודת ציון חיובית ומשמחת אצל חייבים, כשעד אותה נקודה נמצאו במסגרת הליך של פשיטת רגל וחדלות פירעון. צו ההפטר הניתן לחייבים מאפשר מחיקה של יתרת חובם שטרם נפרעו ובכך מהווה את האקט הראשון עבורם בפתיחת דף חדש. 

כחלק מתנאי קבלת צו ההפטר על החייבים, יחד עם עורך דין הפטר חובות המטפל בתיקם, להוכיח כי החייב פרע לטובת נושיו את מלוא החובות שהיה מסוגל לשלם. בהינתן כך, יכול בית המשפט יחד עם רשם ההוצאה לפועל, לאשר את צו ההפטר וזאת בתנאי שהיקף החובות אינו עומד על סכום שמעל 800 אלף שקלים. 

ניתן להבחין בין שני צווי הפטר המוענקים לחייב על ידי בית המשפט. הראשון הוא צו מותנה ובו על החייב לעמוד בצו תשלומים שניתן לו וכך בית המשפט יסיר מהחייב הגבלות שונות. לאחר שהסתיימו מועדי התשלומים והחייב עמד בהם, יגיש הכונס הרשמי הצהרה לבית המשפט אשר יוביל לקבלת צו הפטר חלוט הפוטר את החייב מיתרת חובותיו. החייב יכול להגיע ישירות גם לצו הפטר חלוט. מדובר במקרים נדירים יותר שבהם מגיעים למסקנה הנושים עצמם שאין כל תועלת בהמשך ההליך והסנקציות כנגד החייב ובכך זוכה החייב להפטר חובות בהוצאה לפועל של אותם נושים במקביל לסיום הליך פשיטת הרגל. 

כיצד התהליך מתבצע?

על מנת לזכות ולאפשר לחייב הפטר חובות באמצעות השגת צו הפטר, על החייב ועורך דינו לבצע הבקשה על פי מספר שלבים וזאת תוך החשיבות הרבה בהכרת ההליך והכרה של השינויים שנעשו בו במסגרת רפורמת חדלות הפירעון שיצאה לדרכה בספטמבר 2019. 

ניתן לאפיין את תהליך הבקשה להפטר מחובות בחמישה שלבים עיקריים: 

בשלב הראשון יש להגיש את הבקשה להפטר חובות בלשכת ההוצאה לפועל. בהתאם לרפורמה החדשה קיימות כיום שש לשכות אשר מאפשרות במסגרתן את הגשת הבקשה. על החייב ועורך דינו להגיש הבקשה אך ורק ללשכת ההוצאה לפועל המתאימה לו וזאת בהתאם לכתובת מקום מגוריו הרשומה בתעודת הזהות של הלקוח. 


בשלב השני לאחר בקשת ההפטר לחובות על ידי החייב ועורך דינו, יקבלו הנושים הודעה אישית כל אחד על הבקשה, וזו גם תתפרסם ברשומות אשר מופיעות בעיתונים היומיים הארציים. 


בשלב השלישי מתאפשר לנושים להגיש התנגדותם לבקשתו של החייב להפטר חובות. את התנגדותם יש להגיש בתוך 90 ימים, מהיום שקיבלו את ההודעה בשלב הקודם אל רשם ההוצאה לפועל. בין היתר, לנושים אף שמורה הזכות בבקשה להאריך מעבר ל-90 ימים את הזמן המוקצב להם להגשת התנגדותם. 


השלב הרביעי והמשמעותי הוא דיון מול שופט בנוגע לבקשת החייב. מטרתו של הדיון נשענת באופן טבעי על פי עמדתם של הנושים בנוגע לבקשת החייב. הדיון מול השופט מתקיים בנוכחותם של הנושים, כשעל השופט להתחשב בעמדתם. במקרים ובהם במסגרת הדיון אין הנושים מתנגדים לבקשתו של החייב, מיקוד הדיון מול השופט יעסוק בקביעת התנאים להפטר תוך מעורבותו של רשם ההוצאה לפועל בדיון. 


בשלב האחרון ייקבע באופן סופי תיק הפטר החובות, כשראשית כל ייקבע האם בכלל ניתן אישור לכך? הקביעה הסופית היא בידיו של הרשם ההוצאה לפועל כשההחלטה יכולה להימסר בתום הדיון בבית המשפט או בשלב מאוחר יותר תוך שליחת ההחלטה באמצעות מכתב רשמי בדואר אל החייב ועורך דינו. 

מהן ההשלכות להפטר חובות?

בהגיעו של החייב למצב בו הוא מחליט יחד עם עורך דינו, להגיש בקשה לקבלת פטור חלוט על חובותיו, יש בכך השלכות עתידיות על נראותו ויכולתו להמשיך להיות עצמאי ובעל עסק בעתיד. חשוב להבין שבבקשה לצו הפטר חלוט מחובות בא ואומר החייב, שלא רק שכשל בעסקיו ועל כן בחר בהליך של פשיטת רגל, אלא שגם בתוך הליך פשיטת הרגל בו הוא מביע נכונות להשיב את חובותיו לנושים לא יכל לעמוד במטרות שנדרשו ממנו וגם כאן מבקש את חסדי הנושים והרשויות במדינה. 

עבור חייבים שכל חייהם פעלו במסגרת של עצמאיים להם עסק פרטי, הבחירה בהליך של בקשה לפטור חלוט מחובות, שיש בה כמובן אקט משמעותי אשר מקל על חייב בטווח המיידי, הוא גם מהווה אות קין שלא יהיה ניתן למחוק בעתיד. חזרה של חייבים לשוק העסקי מאפשרת לכל אדם המעוניין להתקשר עימם עסקית לבחון לאחור אודות בעל העסק ובכך יוכל להבחין שבעבר, לא רק שביקש להיכנס להליך של פשיטת רגל, אלא גם בתוך הליך זה ביקש לפטור אותו מחלק משמעותי מחובותיו. נתון שבהחלט אינו יזמין אליו לקוחות חדשים בעולם העסקי ומכאן שלהליך זה השלכות שיש לקחת בחשבון ולהכיר כאקט של אליה וקוץ בה. 

היום שאחרי הפטר חובות

התוצר המיידי והמשמעותי ביותר במסגרת הליך של קבלת הפטר מחובות נוגע לחייב עצמו אשר נושא החובות לנושים עומד מאחוריו באופן גורף ומעשי. עצם היותו של אותו חייב כעת, אדם אשר לא צריך עוד לספק תשלומים קבועים לנושיו כחלק מהסדר כזה או אחר, מתפנה הכנסתו של אותו אדם לצרכיו שלו ושל משפחתו. מדובר בהיבט ובנקודת ציון משמעותית בחייו של מי שחרב החובות עמדה על צווארו זמן רב. 

עדותם של חייבים רבים בעבר הצביע על כך שלאחר קבלת צו הפטר חלוט מהחובות שנותרו להם, הם הרגישו שיכלו להביט ולתת את הדעת לצרכיהם האישיים שלהם ושל קרובי משפחתם. הדבר אפשר להם לערוך בדק בית אודות התנהלותם כאנשי עסקים וכמובן אפשר לרבים מהם להתפנות ולשקם את חייהם הפרטיים לבטח במקרים בהם החייבים הם בעלי משפחה עם ילדים. 
 

צרו איתי קשר בהקדם

תודה שפניתם

חדשות ועדכוני המשרד

\\חדשות המשרד\\ 3/11/19 לקוח משרדנו נקלע לחובות של למעלה מ3 מיליון₪ לאחר טיפול מסור במשרדנו הלקוח קיבל הפטר חובות מלא בסכום חד פעמי של 45,000 ₪