הוצאה לפועל

אנשים בעלי חובות יפגשו לראשונה בחייהם את ההוצאה לפועל וזאת במקרים בהם נושיהם יפנו למסגרת זו על מנת שזו תלחץ על החייבים להשיב חובותיהם. 


ההוצאה לפועל פועלת על בסיס חוק לאכיפת פסקי דין הכוללים: תשלומי משכנתאות, שטרות והחלטות שנפסקו באמצעות גופים שונים ותביעות עד סכום קצוב של 75 אלף שקלים. במסגרתה של ההוצאה לפועל מוסדרים בחוק הישראלי אמצעי האכיפה אותם ניתן לנקוט כנגד חייבים. ההוצאה לפועל פועלת על בסיס בקשתו של הזוכה (האדם אשר פתח תיק ההוצאה לפועל – זה הדורש תשלום על שירות שנתן) ומתן אישור של הגורמים המוסמכים (רשם ההוצאה לפועל, מנהל לשכת ההוצאה לפועל וכו'). 
בישראל קיימות מספר לשכות של ההוצאה לפועל, כשבראשן עומד רשם ההוצאה לפועל והן פועלות במקביל לבית המשפט השלום. רוב תפקידו של הרשם הוא תפקיד מנהלי ועיסוקו במציאת הדרכים בהן יש להביא לכדי מימוש את פסקי הדין שיש לבצע. תפקידו של הרשם לא כולל הרהור אודות האמור בפסקי הדין, אלא אך ורק קביעת ההסדרים לביצוע פסקי הדין תוך שימוש בכלים דוגמת: ביצוע עיקולים, הוצאת צווי תשלום, פקודות מאסר וכו'. 


ייצוג משפטי של חייבים מול הוצאה לפועל

בנקודת הזמן בה חייבים מתמודדים עם תיקי הוצאה לפועל שהוצאו נגדם, ניתן לקבוע בביטחון שאותם חייבים נמצאים בצומת בו מצבם הכלכלי קשה. חייבים רבים יהרהרו לעומק האם כדאי להם להשקיע בייצוג משפטי באמצעות עורך דין הוצאה לפועל, כששירות זה כולל כמובן תשלום שכר טרחה לעורך הדין ומשרדו. 

חייבים בעבר אשר בחרו באותה נקודת זמן לעשות שימוש נבון בייצוג משפטי באמצעות עו"ד יודעים לספר עד כמה מעורבותו של עורך הדין מנקודת הזמן הזו מהווה צעד משמעותי, חשוב וכדאי ברמה הכלכלית. ניסיונו הרב של עורך הדין, תוך הידע שצבר עם השנים בעבודה מול מערכות המשפט וההוצאה לפועל, הופכת את ייצוגו המשפטי לכזה שחוסך לאורך כל ההליך כספים רבים אותם היה אמור החייב לשלם ובכך חסכון זה מאפשר לחייבים להפנות התשלום בהמשך הדרך לטרחת עורך הדין ומשרדו. בין היתר, יאפשר עורך הדין לפעול עבור החייבים במספר רחב של מישורים ואפשרויות אשר יקלו את ההליך, בין אם בפעילות מול ההוצאה לפועל, איחוד תיקים, הגעה להסדר מול נושים או בשילוב ומציאה של מספר פתרונות נוספים ומקלים. 

סגירת חובות בהוצאה לפועל

בפנייה של חייבים לעורך דין בשלב בו עומדים כנגדם תיקים בהוצאה לפועל, ניתן לבחון מספר דרכים בהן יפעל עורך הדין למחיקת חובות בהוצאה לפועל.  אחת הדרכים לסגירת חובות בהוצאה לפועל נעשית באמצעות חוק השמיטה. במסגרת הגישה של חוק זה, מתאפשר מול ההוצאה לפועל להגיע למצב של הפטר מחובות, הליך שחל בדומה אצל חייבים שכבר נמצאים בהליך של פשיטת רגל. כדי לזכות להפטר חובות מול ההוצאה לפועל, על החייב ועורך דינו לבחון האם הוא עומד בתנאים לקבלת ההפטר לחייבים המוגדרים כ"מוגבלים באמצעים"? – אלו חייבים אשר מקיימים ומשלמים את צו התשלומים מידי חודש ללא פיגורים למשך מספר שנים והם חסרי נכסים למימוש.

אפשרות נוספת נוגעת לפנייה נקודתית של החייב ועורך דינו אל כל חייב בנקודת זמן בה ניתן להגיע להסכם פשרה. במסגרת הסכם הפשרה ניתן לקבל הנחה משמעותית של החוב ואף להגיע להסכמה של סילוק החוב ובכך להביא לסגירת החוב מול ההוצאה לפועל. 

אפשרות אחרת ומקובלת לסגירת החובות בהוצאה לפועל היא בבחירה של החייב, יחד עם עורך דינו, בהליך של פשיטת רגל. במסגרת ההליך יכול החייב לקבל הפטר מהחובות וזאת לאחר ששילם חלק ניכר מהם ואז לפנות לאפשרות של הליכי חדלות פירעון. בהליכים אלו ניתן בעצם לסגור החובות מול ההוצאה לפועל ובכך יוסרו העיקולים וההגבלות שההוצאה לפועל מפעילה לרוב – צו עיכוב יציאה מהארץ והגבלות על חשבון הבנק. 

ניתן להצביע על אפשרות נוספת אשר נחשבת לנדירה והיא חלה במקרים של אי פעילות הזוכה (הנושה שפתח בזמנו תיק בהוצאה לפועל) במשך מספר שנים. תיק שאינו פעיל כנגד החייב מספר שנים יש בו להיגנז גם אם נותר בתיק חוב לזוכה ועל כן על עורך דין של החייב לערוך בדיקה אם קיימים תיקים כאלו במקרה בו הוא מטפל. 

הליך הפטר בהוצאה לפועל

בשנת 2015 נכנס לתוקפו תיקון לחוק ההוצאה לפועל אשר אפשר לחייבים הנחשבים לחייבים מוגבלים באמצעים, הפטר בהוצאה לפועל מהחובות וזאת בדומה להליך ההפטר שחל גם בתוך הליך פשיטת הרגל. 

חייבים מוגבלים באמצעים הפכו לכאלו שיכולת השבת חובותיהם היא נמוכה עד מאוד, כשבפועל השבת החוב לנושים כוללות תשלומים נמוכים של מאות שקלים בחודש להם אין ממש תועלת והם נמשכים על גבי שנים רבות. בנקודת זמן מסוימת מאפשר החוק החדש לחייבים להגיש יחד עם עורך דינם בקשה להפטר מהמשך התשלומים, לבטח אם מדובר במקרים בהם החייב הוגדר כחדל פירעון. 

הליך זה של הפטר חובות מול ההוצאה לפועל הביא לייעול משמעותי של מערכת זו אשר סגרה ואיחדה תיקים רבים והקלה על העומס הרב. שאיפתה של ההוצאה לפועל לאיחוד וסגירת התיקים יש בה להיות גורם משמעותי, לכן על עורך דינו של החייב להציף אפשרות זו כאופציה רלוונטית וכדאית. 

ביטול הגבלות ועיקולים בהוצאה לפועל

חלק מצמצום השפעת ההוצאה לפועל על חייבים בעת סגירת התיקים נוגעת לכך שהחייבים אף זוכים לביטול של הגבלות ועיקולים כנגדם, כשחלק מאותם הגבלות ועיקולים חלים באופן אוטומטי ממש ברגע שנפתח תיק במסגרת זו. סגירת חובות בהוצאה לפועל יש בה להביא באופן טבעי לביטול, למשל, של הגבלת היציאה מהארץ וזאת מתוך החשש שיש חייבים אשר יבחרו לברוח מישראל לבטח אם הם מחזיקים בדרכון של מדינה נוספת. עם זאת, ישנם מקרים שחייבים המוגבלים ביציאה מישראל בשל אותו חשש אינם מסוגלים להמשיך ולהתפרנס כראוי במקרים בהם העסק וההכנסה השוטפת שלהם כוללים נסיעות לחו"ל. 

צרו איתי קשר בהקדם

תודה שפניתם

חדשות ועדכוני המשרד

\\חדשות המשרד\\ 3/11/19 לקוח משרדנו נקלע לחובות של למעלה מ3 מיליון₪ לאחר טיפול מסור במשרדנו הלקוח קיבל הפטר חובות מלא בסכום חד פעמי של 45,000 ₪